Натарыяльнае засвядчэнне

27.07.2012

Натарыяльнае засвядчэнне

Перш наперш хацелася б абвергнуць сталую аблуду наконт засвядчэння перакладаý наратыусамi. На сам рэч натарыус сведчыць аýтэнтычнасць подпiсу перакладчыка на перакладзе, а не сам пераклад. Адказнасць за дакладнасць натарыяльнага пераклада нясе менавiта перакладчык, а натарыус падцвярджае, што подпiс на перакладзе сапраýдны i адпавядае ýзору подпiсу перакладчыка ý рэестры.  

Натарыяльнае засвядчэнне подпiсу перакладчыка на перакладзе дакументаý звычайна неабходна для прахаджэння пэýных афiцыйных працэдур, напрыклад, рэгiстрацыi нараджэння дзiцяцi цi шлюбу, атрымання грамадзянства цi пасведчання на жыхарства, скасавання шлюбу, афармлення дамовы аб куплi-продажы жытла цi аýтамабiля i шмат iншых.

Парадак афармлення дакументаý для натарыяльнага пераклада досыць жорстка рэглямантаваны дзеючым заканадаýствам Беларусi. Пры перакладзе дакументаý перакладчыку даводзiцца ýлiчваць патрабаваннi розных законаý i заканадаýчых актаý, а таксама мiжнародных канвенцый i мiжурадавых дамоваý.

Возврат к спискуКаталог TUT.BY